Història d'una olivera1998 : Acabada de recuperar.

Disseny inicial i primers anys

2010 : Reestructuració. Reducció d'alçada i nombre e branques.


Calia afegir una nova branca per equilibrar.
2011 : Inici de construcció de la nova branca.
2016, disseny futur : dividir les masses verdes en parts diferenciades més petites.