Activitats

Curset d'iniciació al Bonsai 2017


Els divendres,  del 3 de febrer al 17 de març de 7'30 a 9'30 (6 sessions) 

Preu: 70€ (inclou un arbre per treballar i tot el material necessari)


Calendari de trobades dels socis 2017


13 de gener: Reunió de Treball

27 de gener: Reunió de Treball

3 de febrer: Reunió de Treball

17 de febrer: Reunió de Treball

3 de març: Reunió de Treball

17 de març: Reunió de Treball

7 d'abril: Reunió de Treball

28 d'abril: Reunió de Treball

5 de maig: Reunió de Treball

19 de maig: Reunió de Treball

2 de juny: Reunió de Treball

16 de juny: Reunió de Treball i Sopar d'estiu

8 de setembre: Reunió de Treball

22 de setembre: Reunió de Treball

6 d'octubre: Reunió de Treball

20 d'octubre: Reunió de Treball

3 de novembre: Reunió de Treball

17 de novembre: Reunió de Treball

1 de desembre: Assemblea General de socis i sopar final de temporada